Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Levensbe- Eerst in het midden der maand Juni en tot het begin schrijving. van Juli komen de vlindertjes te voorschijn. Overdag zitten

zij tegen de stammetjes, — — maar 's avonds vliegen zij

rond en vindt de paring plaats. Gedurende de maand Juli en ook nog in Augustus worden de eitjes elk afzonderlijk gelegd op de knoppen der nieuwe scheuten. Het rupsje, dat zich spoedig daarop uit het eitje ontwikkelt, boort zich in den knop in, doch vreet dat jaar weinig meer. Toch ontstaat door de beschadiging ee-

O O O

woonlijk eene harsuitvloeiing tusschen den middenknop en een of meer kransknoppen en vormt de rups tusschen deze knoppen een fijn spinsel. Het onvolwassen rupsje overwintert in den knop of in een traneetie, dat

men onder de harsuitvloeiing en het spinsel kan vinden.

Doordat de rups in het najaar slechts geringe schade heeft gedaan, ontwikkelen zich de scheuten in het voorjaar aanvankelijk normaal; intusschen begint de rups ze aan het ondereinde uit te vreten en bepaalt zich niet tot één scheut, maar tast meerdere scheuten aan. Deze verzwakken hierdoor aan den voet en knikken om.

Wanneer de naalden zich aan de jonge loten ontwikkelen houdt de vreterij op, en verpopt de rups zich in het laatst van Mei of het begin van Juni in het onderste gedeelte van een uitgevreten lot, om in de tweede helft van Juni als vlinder te voorschijn te komen.

Schade. Zooals uit het bovenstaande blijkt, tast de dennenlotrups door zijne vreterij de jonge scheuten aan. Dikwijls is de beschadiging zóó ernstig, dat de aangetaste loten niet verhouten, maar afsterven en verdrogen. Wanneer de

Aangetaste jonge scheut.

Sluiten