Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

beschadiging evenwel slechts tot het omknikken (zie onderstaande afbeelding) en niet tot het afsterven van het lot leidt,

Top van een groven den met een afgestorven en een omgeknikten scheut.

dan ziet men den geknikten scheut zich na het eindigen der vreterij dikwijls herstellen, d.w.z. het einde van dien scheut richt zich weer op en herneemt zijn oorspronkelijken stand. Er ontstaat dus een bocht in den scheut. De gekromde scheuten waaien bij sterken wind meestal af, omdat zij aan den voet te zwak zijn. Enkele blijven evenwel gespaard en bij deze blijft de kromming bestaan. Deze vergroeiing wordt „Waldhoorn" of,,Bajonet 'genoemd. (Zie afbeelding op blz. 11).

Wanneer de eindknoppen en alle kransknoppen van een scheut worden vernield, kan ook hier bezemvorming, als bij de dennenknoprups, het gevolg zijn.

De schade is bij eene sterke vermeerdering van de dennenlotrups zeer groot.

Bestrijding. De bestrijding van de dennenlotrups geschiedt ongeveer als die van de dennenknoprups, doch men beginne er niet mede, voordat men aan het omknikken der loten

Sluiten