Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Waldhoorn ot' Bajonet.

omtrent de sluipwespen is gezegd.

ziet welke aangetast zijn. De aangetaste loten moeten worden wegffifebroken en

o o

de zich daarin bevindende rupsen en poppen gedood. Soms blijven de rupsen en poppen onder het weggebroken gedeelte zitten; deze kan men dan 't best met een dunnen spijker of een puntig stokje dooden. De bestrijding kan tot ongeveer het midden van Juni worden

voortgezet.

Ook hier geldt wat bij de dennenknoprups

DE HARSBUILRUPS

Retinia resine/Ia.

Rups. De derde Retiniasoort, die afgebeeld is op de bovengenoemde plaat, is de harsbuilrups. Deze is bekend door de z.g.n. ,,harsbuilen," die het gevolg zijn van hare vreterij. De harsbuilrups komt hier te lande nergens in zoo grooten getale voor als de beide reeds genoemde Retinia's; ook is de schade, die zij aanricht, van veel minder beteekenis.

Sluiten