Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Intusschen had het Bestuur reeds te beslissen over verschillende aanvragen van jonge vrouwen, die als diacones wenschten aangenomen te worden. Van de eerste zusters, die reeds aangenomen waren, toen het Huis geopend werd, zijn nog bij ons werkzaam de diaconessen A. M. Creutzberg en J. Rozeboom. Het Bestuur had ze reeds aangenomen, en heeft ze terstond elders eene opleiding laten geven, opdat zij met de besturende zuster tot den arbeid zouden gereed zijn, wanneer het werk een aanvang nam. Natuurlijk

EMMAHUIS.

kon het Huis zelve nog geene opleiding geven, en daarom was het Bestuur zeer erkentelijk dat pastor F. \on Bodelschwingh te Bielefeld en pastor J. Disselhoff te Kaiserswerth a/Rh. bereid waren de zusters ter opleiding op te nemen in hunne Diaconessenhuizen. De zusters A. M. Creutzberg en J. Rozeboom genoten hare opleiding te Bielefeld.

In Januari en Juni 1884 trokken de beide zusters daarheen, en zijn daar

— 11 —

Sluiten