Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

\

I

I

| vacantiehuis waren, freule Taets van Amerongen voor onze zusters is geweest.

Het is eene lange opsomming geweest, nu wij door enkele hoofdfeiten mochten laten zien de ontwikkelingsgeschiedenis van ons Huis. Maar de lezers zullen begrijpen, dat het ons eene behoefte is aldus uitdrukking te geven aan onze dankbaarheid jegens onzen God, Die dit alles gebouwd heeft, en Die ons tot hiertoe heeft gebracht.

BRUMMEN (WIJKHUIS).

Al die hoofdfeiten, die wij noemden, getuigen van vermeerdering van i arbeid. De arbeid nam toe, en daarom waren deze uitbreidingen noodig. Het Diaconessenhuis kreeg niet alleen meer werk door de verpleging in het ziekenhuis, maar ook daarbuiten op elk gebied. Wij noemden reeds de verzorging van ouden van dagen in de Paulinastichting en in Bethesda; en hoe is ons werk onder armen en zieken en ellendigen van allerlei aard door wijk- en gemeenteverpleging toegenomen. In 1890 werd deze laatste

i

I

24 -

Sluiten