Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gearbeid broeder E. G. Jolink, in 1905 gestorven, maar allengs bleken meerdere mannelijke werkkrachten noodig, en is het getal der broeders tot vier geklommen. Als wij het begin zien, moeder van Ness alleen in het Huis, en nu dat groote getal van werkkrachten, dan staan wij verbaasd en worden er stil onder dat het mosterdzaadje tot zulk een groote plant is geworden.

't Is niet mogelijk alles te vertellen uit de geschiedenis van ons Huis, bijzonder uit het meer intieme leven van ons Moederhuis. Maar nu we terug-

APELDOORN (WIJKHUIS).

zien op dit tijdvak van 25 jaar, zien we op ledige plaatsen, die de dood heeft veroorzaakt; of liever wij denken aan degenen onder ons, die God naar huis heeft gehaald. En als wij dan onze dooden voor onzen geest laten voorbijgaan, dan doen wij dat in dankbare en weemoedige herinnering aan dezen die ons voorgegaan zijn naar het Vaderhuis.

Reeds in 1891, 17 October, stierf eene der onzen, n. 1. de proefzuster Hendrina Anderson. Zij was de eerste doode. Maar sedert dien tijd is

— 27 —

Sluiten