Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BREUKELEN (GRIGIA).

Dr. Renssen al die jaren met ons gearbeid heeft. Hem kennen is hem hoogachten. Hij is zeer zeker de knappe chirurg, maar hij is ook de fijngevoelende, de medelijdende mensch, die daarom zoo alles voor zijne zieken is, en wiens kennis daarom hen zoo ten goede komt, omdat hij zoo geheel in hun toestand inkomt, en zich geheel aan hen wijdt, wie ze ook mogen wezen.

Daarvan weten velen, die door hem behandeld zijn, te verhalen, en daarvan legt ons Huis ook gaarne getuigenis af. Wij kennen hem zoo goed, omdat wij dagelijks met hem omgaan, en wij huldigen hem gaarne als onzen trouwen vriend en raadsman, van wiens groote kennis, van wiens hartelijke vriendschap wij zooveel hebben genoten. Hij was ons tot grooten steun. In moeilijke tijden stond hij ons hartelijk belangstellend tër zijde. Hoe gaarne spreken wij er nog over, wat hij in de reeds meer genoemde ernstige ongesteldheid van Moeder van Ness, was voor de zieke zelve en het geheele Huis. En dit hebben wij steeds in Dr. Renssen zoo op prijs gesteld, dat hij zulk een open oog had voor het bijzondere karakter van onzen arbeid en zoo waardeerend

Sluiten