Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET SINT PIETERSPLEIN.

Het groote plein voor de St. Pieterskerk , door de colonnade omgeven , is van elliptisschen vorm , 273 Meter lang en 226 Meter breed. De colonnade, die het plein omgeeft, is gebouwd door Bernini ^1667); zij heeft vier rijen kolommen en pijlers, namelijk 284 kolommen en 88 pijlers, die de balustrade dragen, waarop 162 heiligen-standbeelden geplaatst zijn van 3.75 Meter. Twee prachtige fonteinen, die ons het oude gebruik der christenen herinneren, eerst de handen te wasschen voor men de kerk binnentrad, werpen een trotsche waterstraal van zes Meter ten hemel. Tusschen beide fonteinen door Maderna ontworpen, verheft zich midden op het plein de obelisk van Sixtus V, 27.70 Meter hoog, die eenmaal in Nero's circus neerblikte op de talrijke eerste bloedgetuigen, nu echter op dit heerlijkste plein der wereld met het kruis op zijn spits, Christus' triomf verkondigt op het heidendom. Deze obelisk werd omtrent het jaar 40 na Chr. door keizer Caligula van Heliopolis naar Rome overgebracht om zijn circus, later de circus van Nero genaamd, te sieren. Paus Sixtus V liet hem door Fontana op het St. Pietersplein overplaatsen, waar de zware monolieth van-^327 duizend Kilo in 1586 door 800 werklieden werd overeind gezet. Op het voetstuk leest men : Christus vincit, Christus regnat , Christus imperat. (Christus overwint, regeert en heerscht.)

De colonnade is aan de Sint Pieterskerk verbonden door twee gesloten galerijen, die zich aansluiten aan de portiek der basiliek. De galerij rechts is de ingang van het vaticaan, genaamd : de bronzen deur. Men ziet dan ook het vaticaansche Paleis zich achter deze galerij verheffen. Aan de binnenzijde der bronzen deur staat een wachtpost der Zwitsersche Garde.

Sluiten