Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE KERKEN VAN RO/AE-

Zij kunnen in drie klassen verdeeld worden : 1°. De patriarchale basilieken (majora), vijf in getal ; Sint Pieter van het Vaticaan, Sint Jan van Lateranen, St. Paulus buiten de muren, St. Maria de meerdere en St. Laurentius buiten de muren. '2°. De mindere basilieken (minora) waai van de voornaamste zijn : St. Kruis van Jerusalem, Heilige Apostelen , Sint Agnes buiten de muren , St. Sebasthan, St. Cecilia en St. Clemens. De gewone

kerken.

De zeven hoofdkerken of statie-basilieken, aan wier bezoek bijzondere aflaten zijn verbonden, zijn : St. Jan van Lateranen, St. Kruis, St. Maria de meerdere, St. Pieter van 't Vaticaan , St. Paulus buiten de muren , St. Laurentius buiten de muren en St. Sebastianus.

5T. JAN VAN LATERANEN.-

San Giovanni in Laterano is de kathedraal, de bisschopskerk van Rome. De bisschop van Rome is de Paus. De St Jan is dus de eerste kerk der stad en der geheele wereld. Na zijne kroning in St. Pieter begaf zich iedere Paus naar St. Jan, om deze als bisschop van Rome in bezit te nemen. Het paleis der patricische familie der Lateranen op den Celius, was het eigendom van keizer Constantijn geworden, die het aan den Paus ten geschenke gaf om zich daar te vestigen. In de drie eerste eeuwen der kerk was het huis van den senator Pudens het pauselijk verblijf en de daarnaast gelegen kerk der H. Pudentiana de pauselijke kathedraal. In 313 riep Paus Melchiades een concilie bijeen in het paleis van Lateranen. Door zijn opvolger paus Sylvester werd de nieuw gebouwde basiliek naast het paleis van Lateranen ingewijd. Driemaal door brand en aardbeving verwoest, werd zij

Sluiten