Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE li. TRAP.

La scala santa is de trap van het paleis van Pilatus te Jerusalem. Vier malen werd hij door Christus op den dag van zijn lijden begaan. Kerst bij zijne komst voor den romeinschen stadhouder, vervolgens bij zijn gang naar Herodes en bij zijne terugkomst en eindelijk na zijne ter dood veroordeeling, de doornenkroon dragende. Hij bestaat uit 28 treden van wit geaderd marmer en werd door keizerin Helena van Jerusalem naar Rome overgebracht. De scala santa is in het midden van het gebouw aangebracht en wordt slechts op de knieën bestegen aan welke devotie vele aflaten zijn verbonden. De marmeren treden zijn met notenhout bekleed, waarin op sommige plaatsen glas is aangebracht om de bloedvlekken te kunnen onderscheiden. Hoven aan den trap bevindt zich een kleine kapel, sancta sanctorum genaamd, waar verschillende relikwiën bewaard worden, o. a. een beroemd portret van den Zaligmaker, naar de legende verhaalt door St. Lucas begonnen en door de engelen afgeschilderd ; een stuk brood van 't laatste avondmaal ; de spons van het lijden ; een stuk steen van het H. Graf enz Om af te dalen maakt men gebruik van twee trappen aan weerszijden van den H. Trap aangebracht. Pius IX plaatste aan den voet van den H. Trap twee groote wit marmeren beelden, een Ecce Homo en het Verraad van Judas

door Jacometti.

Sluiten