Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S. /AARIA WAGGIORE.

Onze Lieve Vrouw de Meerdere wordt deze basiliek genoemd omdat zij de grootste en waarschijnlijk ook de eerste kerk is , te Rome ter eere der H Moeder Gods opgericht. Aanvankelijk had deze kerk den naam van O. L. Vrouw ter sneeuw naar de bekende legende. De vrome senator Johannes de patriciër kreeg in den nacht van 5 Augustus een ingeving dat hij ter eere van Maria op zijn bezitting een kerk zou bouwen ter plaatse, die hij 's morgens met sneeuw bedekt zou vinden. Terzelfder tijde was ook de H. Maagd aan Paus Liberius verschenen. En zoo verrees (352—366) op den Esquilinus deze Liberiaansche basiliek. De vereering, welke deze kerk genoot, steeg nog toen Paus Zacharias in 750 het hout der geboortek ribbe van Bethlehem hierheen brachtNog bewaart deze kerk een oud portret der Moeder Gods , toegeschreven aan den H. Lucas, dat in ieder geval meer dan 1200 jaren oud is. In 432 vergrootte Paus Sixtus III deze kerk en gaf haar den vorm, dien zij heden nog ongeveer heeft.

Deze basiliek is uitwendig een groot langwerpig vierkant gebouw van travertijnschen steen met onregelmatige omtrekken. De kanunnikkenwoningen, die aan de kerk zijn aangebouwd, geven haar eer het uiterlijk van een paleis dan van een kerk, indien niet een klokkentoren boven het front uitstak en twee ronde koepels de bestemming aangaven. Een prachtige corintische kolom met een bronzen Mariabeeld is op het kerkplein door Paulus V in 1631 opgericht. Van de loggia van de portiek gaven de pausen den zegen urbi et orbi. De kerk binnengaande levert de hoofdbeuk een indrukwekkend gezicht : twee rijen van 44 kolommen van wit marmer, het houten plafond in vierkante vakken verdeeld en rijk verguld met het eerste goud, dat van Amerika

Sluiten