Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Paus Urbanus VIII liet in 1632 een groot gewicht aan brons, van het pantheon afkomstig, versmelten om te dienen voor de prachtige kolommen, die het baldakijn der confessie van Sint Pieter dragen. — Daar de bodem der stad Rome van lieverlede veel is verhoood

b *

is het Pantheon thans veel dieper gelegen. De machtige ruinen tegen de achterzijde van het Pantheon behooren tot de thermen of het badhuis, dat Agrippa voor het romeinsche volk liet bouwen.

Indien wij thans de rotonde langs het portiek met zijn 16 granieten kolommen door de prachtige bronzen deur binnenkomen, staan wij getroffen door de volmaakte harmonie aller deelen en de majestueuze rust dezer geweldige ruimte. Het Pantheon heeft 43.49 Meter doorsnee en is ook juist zoo hoog. Door een ronde opening van 8 Meter boven in het koepelgewelf valt het eenige licht naar binnen, voldoende echter om de groote ruimte te verlichten. Het marmer van den naar 't midden afloopenden vloer, der kolommen en der altaren is zeer verscheiden en rijk. In het rond zijn verschillende kapellen aangebracht. Bij het derde altaar links is het graf van den grooten Raphael (f 1520). (Raffael Santi da Urbino). Het Allerheiligste wordt in deze kerk niet bewaard, om reden der vele oneerbiedigheden, veroorzaakt door het bezoek aan het graf van Victor Emmanuel, die hier rust.

Sluiten