Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De heilige zelf had in een verschijning den paus de plaats gewezen, waar zij in de catacomben van Callixtus bij de pau.cgroeve begraven was. Toen in *t jaar r 599 de basiliek gerestaureerd werd, opende men de sarcophaag en vond daarin de H, Cecilia ongeschonden, zooals zij begraven was. Zelfs de bloedsporen op haar kleed van goudstof waren duidelijk zichtbaar. Met ongemeen zachte beeld der Heilige, door -Maderna in marmer gebeiteld, toont ons de H. Cecilia zooals zij 14 eeuwen na haren dood gevonden werd.

De basiliek der H. Cecilia wordt voorafgegaan door een groot vierkant plein (atrium), waarin in het midden een marmeren vaas staat (cantharus) die voor de handwassching diende. Rechts in de basiliek is de badkamer, thans in een kapel veranderd. Van het verwarmingstoestel en de metalen buizenleiding zijn nog duidelijk gedeelten zichtbaar. De mozaiek in de abside is afkomstig

o

van den tijd van paus Paschalis. In de crypte rust het lichaam der heilige, waarvan wij het prachtige beeld van Maderna bewonderen.; daar zijn ook geplaatst de overblijfselen der martelaren Valerianus , Tiburcius , Maximus en zijner gezellen Lucius en Urbanus.

Sluiten