Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

FONTANA Dl TREVI.

De stad Rome is rijk aan waterleidingen, die van de bergen van Latium en van Sabitia het water stadwaarts voeren en door de oude romeinen zijn aangelegd. Het water der fontein van Trevi wordt genoemd acqua vergine. Agrippa de schoonzoon van Augustus bouwde een badhuis bij het Pantheon en gelastte zijne soldaten naar een bron te zoeken in het gebergte, niet ver van de stad verwijderd, om dat water naar het badhuis (thermen) te kunnen leiden. Bij Tivoli ontmoetten de soldaten een jong meisje, dat hun een zeer overvloedige bron aanwees, waarvan het water, door een leiding (acquedotto) naar Rome gevoerd, genoemd werd acqua vergine. Dit water wordt beschouwd als het beste van Rome en de legende zegt, dat de vreemdeling, die hiervan drinkt, stellig nog ooit naar Rome zal terugkeeren. De bouw dezer prachtige fontein werd door Clemens XII (i73°—4°) begonnen en door Benedictus XIV (i 740—58) voltooid naar de teekening van Salvi. In het midden prijkt een colossaal beeld van Neptunus, staande in een schelp, getrokken door zeepaarden , die door Tritons worden bestuurd. Aan de achterzijde, tegen den gevel van een paleis, stellen twee bas-reliefs de geschiedenis der fontein voor: het meisje (vergine) aan de romeinsche soldaten de bron wijzende en Agrippa, het maken dzr waterleiding bevelende. Het geheel is indrukwekkend en grootsch. De buizenleiding wordt hier in drie leidingen gesplitst, »trivio«, waaruit bij corruptie het woord »trevi« ontstaan is.

Sluiten