Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

timius Severus, die zeer goed is behouden en drie bogen heeft. Hij werd in 205 gebouwd bij de viering der overwinning door Septimius Severus op de arabieren. Daarnaast zien wij de rostra vetera, het spreekgestoelte, waar Cicero zijne meeste redevoeringen gehouden heeft. De via sacra (heilige weg) liep van het colosseum naar de rostra vetera. Het was deze weg, dien de overwinnaars in den oorlog bij hun zegetocht reden, als ze zich naar den tempel van Jupiter Capitolinus begaven om daar een offer te brengen, terwijl de overwonnen koningen van de triomfkar werden losgemaakt om in de mamertijnsche gevangenis te worden gewurgd. Een weinig meer rechts zien wij de overblijfselen van een groot langwerpig vierkant gebouw, de basilica Julia.

Tot de ruïnes langs een trap afgedaald, komen wij o. a. voorbij het atrium Vestae, een langwerpig vierkant open plein, waarlangs de woonvertrekken der zes Vestaalsche maagden. Verder zien wij aan onze linkerhand de basilica Constantini, een der indrukwekkendste ruïnes van het forum. Voorts komen wij aan den triomfboog van Titus (arco di Tito) door den romeinschen senaat ter eere van Titus opgericht in wit marmer na de overwinning van Jerusalem en Judea in het jaar 70. Het is een modelstuk wegens de schoonheid zijner proporties en het kunstige der beeldhouwwerken. Aan de binnenzijde onder den boog bevinden zich de beroemde bas-reliefs. — Een weinig verder zien wij links den triomfboog van Constantijn, opgericht na zijn overwinning op Maxentius. (28 October 312.)

Wij staan nu voor het Colosseum, een monument zonder weerga, door Vespasianus in 72 begonnen en door Titus in 80 voltooid, tien jaren na zijne inneming van Jerusalem. Duizenden joodsche gevangenen werkten aan dezen bouw ; men zegt dat 12.000 joden hierbij omkwamen. Groote volksspelen werden hier gegeven, jachtpartijen, zeeslagen,

Sluiten