Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dierengevechten, tweegevechten enz. Soms kwamen bij eene voorstelling 3000 menschen en 5000 dieren om. Het colosseum is lang 200 Meter en breed 167 ; de arena (het strijdperk) meet 92 op 59 Meter. Het is hoog 49 Meter en kon honderdduizend toeschouwers bevatten. Het is het grootste amphitheater der wereld, van daar zijn naam colosseum. Paus Benedictus XIV liet een kruis in het midden der arena plaatsen en de 14 staties van den kruisweg in het rond. In 1874 heeft het gouvernement dit alles verwijderd. Door de invallen der barbaren en door aardbevingen heeft het colosseum veel geleden. Door Paus Pius IX is het gedeeltelijk gerestaureerd. Voor ons katholieken is het colosseum een bij uitstek geheiligd gebouw ter oorzake der tallooze martelaren, die hier hun geloof in Jesus Christus hebben beleden. Wie kan zeggen hoeveel heilig martelaarsbloed in deze arena gevloeid heeft. Zwakke maagden, eerwaarde grijsaards, priesters en bisschoppen hebben hier op de catasta gestaan om als gemeene booswichten door leeuwen, tijgers of beeren verscheurd en gedood te worden. — Bij het colosseum bevindt zich de meta sudans, de fontein, waar de zwaardvechters zich na het spel kwamen wasschen en verfrisschen.

DE CATACOMBE VAN S. CALLIXTUS.

De naam catacombe werd aanvankelijk alleen gegeven aan een gedeelte van het kerkhof van den H. Sebastianus; thans bedoelt men er die uitgestrekte onderaardsche uitgravingen mee, waarde eerste christenen hunne dooden

Sluiten