Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

»dat alleen het ware geloof eene zoodanige opoffering »kon voortbrengen, vooral, wanneer zij deze vergeleken »met de verwaarloozing en de woeste wreedheid, waarwaan zij van den kant der Muzelmannen, hunne godswdienstgenooten, overgelaten werden. Die verschrikkelijke

KARDINAAL LAV1GERIE,

Aartsbisschop van Carthago en Algiers, stichter van de Sociëteiten der Witte Paters en Broeders en der Witte Zusters van Afrika.

«hongersnood legde mij onvoorziene kosten op en «schiep voor mij nieuwe plichten, De geestelijkheid «onzer kolonie, die opgeleid was in de meening, dat

Sluiten