Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

»om hun eene bezigheid te geven, die met hinne »ondermijnde krachten overeenkwam. Aan hen ver»trouwde ik de nieuwe vorming der drie Seminaristen »toe en huurde eene armoedige woning, alwaar zij ter»stond hun intrek namen. Deze voorloopige toestand »duurde een jaar. Toen nam een man Gods van de »Sociëteit van Jezus, de Z. E. Pater Terrasse het «bestuur van het Noviciaat op zich. Eerst na een zesjarig verblijf in het Moederhuis te Maison-Carrée bij Alvgiers, kon Pater Terrasse het bestuur der .Missionarissen «overgeven aan Oversten, uit hun midden gekozen, die »echter altijd onder mijn vaderlijk gezag gebleven zijn."

Tot dusverre de Kardinaal.

Ontstaan van de Missie aan den evenaar.

.

I

In April 1877 deed zich eene gelegenheid voor, die een ruimer arbeidsveld kwam openstellen voor ons Gezelschap, dat tot nu toe uitsluitend met weeshuizen en andere liefdadige instellingen ten gunste der Muzelmannen van Algiers was belast geweest. Op dien dag immers verscheen de beroemde ontdekkingsreiziger Stanley, na eene afwezigheid van twee jaar, aan de monding van den Congo. Hij was de derde geweest, die Centraal Afrika had doorkruist, en nu kwam hij aan de verbaasde wereld verkondigen, dat het onbekende werelddeel niet was, zooals men tot dan toe geloofd had, eene onmetelijke woestijn, maar integendeel een behoorlijk besproeid en vruchtbaar land met een zeer talrijke bevolking.

Sluiten