Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

melden bij den Overste van de St. Charles-Stichting in Boxtel. De Broeders-Postulanten blijven hier enkele maanden, om hunne roeping te beproeven en worden vervolgens naar het Noviciaat in Maison Carree gezonden. Degenen die Priesters-Missionarissen willen worden,

melden zich eerst aan na voltooide htimaniora. Zij

■t -ï •

volgen aan in St. Charles te Boxtel de lessen der Wijsbegeerte en van de grondbeginselen

der Godgeleerdheid, en dragen aldaar het ge-

(tei zijde gezien.) wone Holland-

sche priesterkleed. Deze studietijd omvat twee volle jaren, doch de gewone vacanties worden in de familie doorgebracht. Na de laatste groote vacantie gaan zij naar het Noviciaat in Maison-Carrée.

De Regels.

Het Noviciaat duurt één jaar en bestaat uit dezelfde oefeningen als die der andere Religieuze Genoot¬

schappen. Men voegt er echter eene wekelijksche les bij over Geneeskunde en

per dag één tot twee uren

handarbeid. Gedurende dit

eerste proefjaar (voor- of middengevel)

denken de jongelingen ernstig over hunne roeping na,

I I

Sluiten