Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aan het Victoria-Nyanza meer; het vicariaat Tanganika aan het aldus genaamd meer, en evenzoo het vicariaat Nyassa aan dit zelfde meer gelegen. Het Apost. vicariaat Unyanyembe ligt tusschen de meren Victoria-Nyanza en Tanganika, en het vicariaat Boven-Congo is gelegen ten Westen van de meren Tanganika en Kivu.

Deze meren met de aangrenzende landen liggen trapsgewijze op drie verschillende hoogten, en met die verschillende hoogten wijzigen zich ook de temperatuur, de plantengroei en, in zekere mate, de soort van akkerbouw. Het hoogst gelegen is het Victoria-Nyanza meer, dat 1200 meter boven den zeespiegel ligt. Daar is het land zeer vruchtbaar en dicht bevolkt. De hoogste temperatuur wisselt er af tusschen 27 en 3i graden Celsius. Wijl het juist aan den Evenaar gelegen is, gaat er de zon, het heele jaar door op en onder tusschen kwart vóór zessen en kwart over zessen 's morgens en 's avonds. De inboorlingen leven er van den akkerbouw, de vischvangst en de jacht. Het voornaamste voortbrengsel van den bodem is de banaan, die, op verschillende manieren bereid, het hoofdvoedsel der bevolking uitmaakt. In de Missiestaties bij dit meer hebben onze Paters verscheidene plantages aangelegd, waar koffie, katoen, caoutchouc etc. verbouwd worden. Eene middelmatige hoogte vindt men op de beide oevers van het Tanganika-meer, dat op 820 meter boven den zeespiegel ligt.

Alhoewel het verder van den evenaar ligt, is daar toch de temperatuur iets hooger en stijgt soms tot 35 graden. Hier verdeelen zich het droge en natte seizoen scherper dan aan het Nyanza-meer ; de regentijd begint in October of November, om in April of Mei te eindigen. Dan zijn de onweersbuien soms verschrikkelijk en wordt men niet zelden aardbevingen gewaar. Deze streek levert een groote verscheidenheid van gezichten op. Zoo vindt men in het Westen uitgestrekte wouden, waarin boomen staan van 3o tot 5o meter hoogte, en wier

Sluiten