Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

als manioc en sorgho, die, tot meel gemalen en tot brij

gekookt, het gewoon voedsel van de. inboorlingen dier

streken uitmaken. Deze graangewassen putten weldra den

bodem geheel uit, en daar het hier geen gebruik is, de

i. _ i _ •• _

ïanuei ïjcii te bemesten, zijn de bewoners verplicht, om de

paar jaren weer naar elders te verhu izen. Steeds lager dalen de landen

rondom het iVyan^•meer tot nogslechts 5oo meter boven den zeespiegel.

In het bergachtig Noordelijk gedeelte is de temperatuur ongeveer de-

De Z. E. P. Aug. v. Rooy, overleden in den Congo. zeilde als

die van het

Tanganika, doch in de vlakten van het Zuiden wordt het heeter. Dit land met zijn vele rivieren, die meestal in

Sluiten