Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voorhanden zijn. Op vele plaatsen, doch vooral in de palmbosschen van Noord-Congo, vindt men millioenen van die bekende papegaaien met rooden staart. Geen hut kan men zeggen, is hier zonder kippen; doch zij zijn van een kleine soort en de meeste negerstammen durven er niet van eten. Die kippen worden door de negers, hier overal, gewoonlijk aangewend voor bijgeloovigedoeleinden.

Wat de bevolking dier streken betreft, ten eerste: de kleur is licht of donkerzwart en veruit de groote massa

Hoe de Ruzizi-rivier tusschen de bergen doorkronkelt.

behoort tot het ras der Bantu en spreekt de Bantutalen. (Deze naam komt waarschijnlijk van het woord Muntu», d.w.z. mensch, welk woord in het meervoud maakt Bantu.) De regeering is voor twee derde der bevolking in handen van herderskoningen, die van semitischen oorsprong schijnen te zijn. Rijk en arm, koning en slaaf, alles woont hier in hutten, uit hout en riet opgetrokken en met stroo gedekt. De inlandsche kleeding bestaat over het algemeen uit lendendoeken van palmvezels, boomschors of dierenvellen vervaardigd :