Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der zieken zijne liefde voor den inboorling te toonen en aldus diens vertrouwen te winnen. Ook zal hij zijn notitieboekje niet vergeten, om alles, wat wetenswaardig is, op te teekenen. Op de eerste plaats natuurlijk doet hij dit, om de negertaal aan te leeren, en dan om naam en woonplaats niet te vergeten van de nog jeugdige huisgezinnen, waar hij het best ontvangen werd. Daar zal hij binnenkort een tweede en later nog meerdere bezoeken afleggen, omdat hij weet, dat hij met zulke lieden de Missie beginnen moet, wijl zij niet alleen het eerst Gods woord zullen aannemen, maar het ook onder

Timmermanswinkel in de Missie.

familie, vrienden en kennissen zullen verbreiden. Men begrijpt, hoeveel ijver, vermoeienis en standvastigheid van den Missionaris geëischt worden, om deze eerstelingen grondig: te onderrichten en te vormen. Maar is de

o o O

Missionaris met Gods hulp, eenmaal in dit eerste werk geslaagd, dan mas: men van zulk eene Missie alle goeds

O O ' o

hopen. Hoe aantrekkelijk wordt het leven van den Missionaris, als wij hem aldus in zijne werkzaamheden vol-