Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gen! Tegenspoed — voorzeker — en wederwaardigheden, ontberingen en lijden zal hij, vooral in den beginne, moeten verduren, doch ook honderdvoudig zal hij zich

voor zijne moeite beloond achten, als hij na weinige jaren eene bloeiende Christenheid om zich heen ziet, die telken jare met meerdere honderden aangroeit. Wij tellen

C O»

"E

01 CD

2

<0 u*

ixi

I

■£

O

0

d

O V

ca

ö •+-i

N ü

1 |

O

5

UJ