Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Missiestaties, waar elke drie maanden, en elders zelfs om de zes weken tot 3o, 5o, ja 100 volwassenen gedoopt worden. Op zulk een dag gevoelt zich de Missionaris getroost, en ziet hij ten volle bewaarheid het woord van onzen Goddelijken Verlosser: »Die vader en moeder om Mijn naam verlaat, zal het honderdvoudige loon daarvoor terug ontvangen."

Witte Zusters in Nyanza.

Welaan dan, jongeling, vraag God, door de voorbede van Maria, de genade, om tot zulk een schoonen levensstaat te mogen komen, en dat hij, die als weleer Abraham, de stem Gods hoort : „Ga uit uw land, uwe familie en uit het huis uws vaders, en kom in het land, dat ik