Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Uit Toest. en Geb. II.

Kachels trof men (in 't begin der 19de eeuw) in de woningen der boeren en der andere dorpelingen nog niet aan. Overal brandde liet haardvuur onder don wijden schoorsteenmantel. 's Avonds werd liet woonvertrek der gegoeden verlicht door een vetkaars op een kandelaar en brandde in de huizen der geringere lieden liet walmende tuitlampje met raapolie.

Beoordeeling :

„In liet vierde leerjaar al kan men met deze boekjes beginnen, die zeer goed in den kindertoon blijven zonder een opgeschroefd kinderlijk doen. Eenvoudig wordt er verteld* {Het Schoolblad.]

Sluiten