Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Beoordeeling:

„De vragen en opgaven aan 't eind van elke les zijn zoo eenvoudig, dat alle leerlingen ze wel kunnen beantwoorden en invullen. Die van "t 1ste stukje lieb ik alle nagegaan, en 'k moet constateeren, dat ze 't werk zijn van een ervaren onderwijzer, die weet, wat hij van de kinderen wel en ook. wat hij niet van hen kan vergen. De jaartallen zijn weinig in getal (26 tot het jaar 1600, 42 daarna) en eenvoudig gesteld."

(Jan Ligthart in School en Leven.)

Sluiten