Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

over Rembrandt het licht te doen zien, die ons volk ten minste eenigszins met den kunstenaar bekend maakt, en waarvan de uiterst lage prijs de aanschaffing aan iedereen veroorlooft.

Als noodzakelijke eischen, waaraan zulk een volksgeschrift heeft te voldoen, meenden wij te moeten beschouwen: het bevatten van een beknopten en voor ieder begrijpelijken tekst en, trots den geringen omvang, van een groot aantal afbeeldingen, welke plastisch en onmiddellijk een idéé van 's meesters kunstwerk geven. In hoever wij daarin geslaagd zijn, moge de geachte lezer zelf beslissen.

DRUKKERS- EN UITGEVERS-MAATSCHAPPIJ v/h. J. M. SCHALEKAMP.

DE BARMHARTIGE SAMARITAAN. (Ets van 1633.)

Sluiten