Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Rembrandt zoo lief en zoo kostbaar was. Maar niet alleen buiten is Holland's schoonheid te zoeken; de steden met hare pitoreske huizen,

wier kleurig front en getrapte geveltjes elk kunstenaarsoog boeien, de steden met hare door boomen beschaduwde grachten, haarbedrijvigheid en haar bont gewoel, bezitten voor den schilder even groote bekoring. En wanneer het zonnelicht dringt door de in lood gevatte vensterkens der huizen en schijnt op de fonkelende bokalen en de kostbare sieraden der vrouwen, haar weelde en welstand verradende kleeding met gulden glans overtijgend, dan vindt het penseel van den Hollandschen schilder ook binnenshuis rijkelijk gelegenheid van Holland's roem en schoonheid te getuigen. Rembrandt's land, dat is het land

van wisselend lichteffect, van schitterend kleurenspel en Rembrandt zelf is de geniale herschepper van dat licht op doek en paneel.

Afb. 6. BOER. DE HANDEN OP DEN RUG HOUDEND. (Ets van 1630.)

Sluiten