Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EERSTE HOOFDSTUK.

Rembrandt Harmenszoon van Rijn, gelijk zijn volle naam luidt, werd den 15 Juli 1606 te Leiden geboren. Er heeft twijfel over de juistheid van dezen datum bestaan. Vosinaer herinnert aan een door Scheltema voor 't eerst meegedeeld archief-uittreksel waarin staat dat Rembrandt Harmenszoon van Leydcn, oud 26 jaar, den 10enJuni 1645

in het huwelijk is getreden. Daar uit zou volgen dat Rembrandt in 1608 is geboren. Rembrandt zelf heeft op een ets, in 1631 vervaardigd, zijn leeftijd met 24 jaar aangegeven ; Le Blanc, een schrijver, die zich ernstig met de studie van Rembrandt's werken bezig hield, meent overigens uit Rcmbrandt's onderschrift liet cijfer 25 te lezen. De datum 1606 schijnt het dichtst bij de waarheid te komen; burgemeester Orlers geeft met de nauwkeurige namen van Rembrandt' svader en moeder 1606 als zijn geboortejaar aan; en trots de vage en afwijkende

Afb. 7. STUDIE VAN EEN KAALHOOFDIG opgaven van Rembrandt zelve MAN (Ets van 1630). kunnen we niet beter doen dan

dezen datum behouden. Immers zooals ook verder zal blijken, rekenen of getallen onthouden, het is niet Rembrandt's sterke zijde. Hij deelt dat gebrek met de meeste kunstenaars, en geeft er wel het sterkste bewijs van, wanneer hij drie dagen na zijn huwelijk, voorzeker toch een gewichtige gebeurtenis in het leven, niet alleen in 't onzekere is over den juisten datum daarvan, maar zich zelfs in het jaartal vergist.

Sluiten