Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

naar gestagen arbeid verlangend, naar het oogenblik haakte, waarop hij Saskia in zijn woning zou kunnen binnen leiden. Verschillende formaliteiten zijn echter nog te vervullen voor de voltrekking van het huwelijk; enkele bezwaren te overwinnen.

Den 22en Juni 1634 ziet

Rembrandt zich met Saskia vereenigd. Het huwelijk wordt op het gemeentehuis te De Bildt in tegenwoordigheid van de familie van Loo voltrokken; de huwelijksinzegening in de parochiekerk van het baljuwschap heeft plaats door den predikant Rudolph Hermansz Luinga.

Zijn thans gevestigde naam, de talrijke hem toevloeiende bestellingen, schijnen een onbezorgd leven te waarborgen.

Door de uitbreiding van het getal zijner leerlingen, moet Rembrandt uitzien naar een passende localiteit voor hen. In overeenstemming met zijn eigen zelfstandig karakter, richt hij zijn schilderschool zoo in, dat de leerlingen van elkaar gescheiden zijn en dus op eigen kracht aangewezen. Zulk een inrichting eischt veel ruimte. Rembrandt's eerste woning in Amsterdam, een soort pakhuis

op de Bloemgracht, voor zijn A{b 16 REMBRANDT's HUIS

doel veranderd en verbouwd, \n de Joden-Breestraat te Amsterdam,

wordt weldra te klein om de

aangroeiende schaar van leerlingen te herbergen. In 1636 verhuist hij dus naar de Nieuwe Doelenstraat en van daar naar een groot huis op de Binnen-Amstel, dat vroeger als suikerbakkerij heeft gediend. Vermoedelijk op aanraden van den schilder Nicolaes Elias, die een woning met atelier heeft in de Joden-Breestraat, het verlengde van de Sint-

Sluiten