Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

op, zonder dat men over zijn toekomst bezorgd is. Bij zijn vader leert hij het schilderen, maar veel talent heeft hij niet. Van natuur is Titus een zachtmoedige, aanhankelijke knaap, die bij iedereen liefde en vriendschap wekt en in zijn karakter de eigenschap bezit, welke naar het getuigenis van zijn Deenschen leerling Keihl, ook Rembrandt kenmerkt: een bijna extravagante goedheid. Geertje heeft het pleegkind zoo in haar hart gesloten, dat zij hem in een testament, den 24en Januari 1648

opgemaakt, tot eenig erfgenaam

benoemt en alleen bepaalt, dat het wettig aan haar moeder toebehoorende erfdeel daarvan zal afgaan en 100 gulden aan de dochter van haar bloedverwant Pieter Beetz te Hoorn zullen uitbetaald worden. Deze zal ook haar portret, vermoedelijk door Rembrandt geschilderd, ontvangen. Kort na de vervaardiging van dit testament heeft er een verandering in Rembrandt's omgeving plaats, die de vriendelijke stemming van Geertje geheel verstoort. Een jong boerinnetje komt, vermoedelijk ter assistentie van de ouder wordende Geertje, in huis, en tot dit meisje, dat hem in meer dan een opzicht aan Saskia herinnert, voelt zich Rembrandt van af het eerste oogen-

blik aangetrokken.

Volgens Houbraken kwam Hendrickje Jaghers, of zooals zij ook genoemd werd, Hendrickje Stoffels, uit het dorp Ransdorp in Waterland; waarschijnlijker is, dat zij uit het plaatsje Rarep, in het Munstersche, afkomstig was. Het meisje, dat bij haar intrede in Rembrandt's huisgezin ongeveer twee en twintig jaren telt, hecht zich weldra met oprechte en blijvende genegenheid aan den grooten kunstenaar. Bijzonder ontwikkeld is zij niet; wanneer zij iets onderteekenen moet, zet ze zelfs gewoonlijk alleen maar de bekende kruisjes der onwetendheid. Maar ze is een flinke, energieke persoonlijkheid, die haar geheele wezen eraan wijdt, Titus en zijn vader

Afb. 19. PORTRET VAN SASKIA. (Ets van 1634).

Sluiten