Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artt. 170, 171 en 174. By de d&gloonen der verzekerden worden de navolgende klassen onderscheiden:

Klassen: BEDRAG DER DAGLOONEN.

I. Minder dan 0,40 gulden;

II. ƒ 0,40 of meer, doch minder dan ƒ 0,60;

III. „ 0,60 „ „ „ „ n 0,80;

IV. „ 0,80 „ „ „ „ 1»—>

» n » » n n 1*25;

VI* n 1^25 „ „ „ „ n 1,75.

» 1^5 » » » w n 2,25 J

VIII. n 2,25 „ „ „ „ „ n 2,75;

» 2,75 „ „ „ „ B 3,25»

X. „ 3,25 of meer.

Art. 171. De dagloonen der verzekerden worden geacht te bedragen:

a. die welke behooren tot de lst0 klasse ƒ 0,25

k » » » » » 2de „ „ 0,50;

c* » » » » v ^de » 0,70;

n » » » » ^de » » 0,90;

» » » n n ^de » ......... „ 1,10;

/• » «» » » » ®de » 1,50;

9' n » » » » 7de „ „ 2, —;

» n n » n ®St° » 2,50;

» » » » » 9de » 8,—;

» . » » » >j 10de » 3,60;

GEVARENKLASSEN. (M. v. T. Bladz. 10.

i. n. m. iv.

| Dagpremie in centen: _

2j — Dagpremie Dagpremie Dagpremie Êj voor de ver- -

g zekering van 7001 de IN ™ »

2 den verzeke- gezinsver- Totaal.

J ringsplichtige CENTEN. CENTEN. CENTEN. persoonlek. zekering. I

1 1,2 1,2 2,4 2,8 3,2 3,5

2 1,4 1,2 2,6 3,2 3,6 4,1

3 1,7 1,3 3 3,5 4 4,6

4 1,9 1,8 3,2 I 3,8 4,4 5

5 2,1 1,3 3,4 4,1 4,8 5,5

6 2,7 1,4 4,1 4,9 5,7 6,5

7 3,3 1,4 4,7 | 5,8 6,7 7,7

8 4 1,5 5,5 6,7 7,8 9

9 4,7 1,5 6,2 7,6 8,9 10,2 10 5,5 1,6 7,1 8,6 10,2 11,7

Uit deze gegevens kan men nu de contributie der districtziekenkas berekenen.

Voorbeelden:

Een werkman van ± 25 jaar, gehuwd en zonder kinderen. De man heeft een gevaarlijk beroep in een fabriek en verdient ƒ 15,— per week of ƒ 2.50 per dag. Hy valt dus in de 8ste loon- en in de 4de gevarenklasse. Voor zichzelf en zijn vrouw moet hy dan aan de districtsziekenkas contribueeren 9 ets. per dag, d. i. 54 ets. per week. Dit bedrag

Sluiten