Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gemiddeld j Jaa^®mie Begrafenis- Jaarpremie Kosten Jaarpremie

loon c geneeskundige kosten ngeld ziekenhuis- Tan T .qo) gedeeld

J ^eSsine!nD Jaarpremie Jaarpremie beheer. ' door 356 >3 verlossingen. handeling. Dagpremie

O ^ o o'Ü1!^ 0,50 1,75 1'68V» °-40 8*25 ' 2.32

0,50 2 3-917» 0.50 3.50 1.57 0.40 9 881/ 2 78

ï» l !•«% °-6° *•«> '•«■/, 0.40 j n:^* 1:11

4 3.91% 0.50 6.30 1.88 0.40 12.49V 8 62

•10 6 3.91% 0.50 7.70 1.28% 0.40 18.»'* 8 88

1-60 6 8.91% 0.50 10.50 1.10 0.40 16.41% 4 62

«•- 7 8.91V, 0.60 14.- 0.86% 0.40 19.78 5«

2.50 8 8.91'/, 0.75 17.50 0.68'/, 0.40 28.20 6.54

' 9 8.91'/, 0.90 21.— 0.40 0.40 26.61 V. 7 50

10 S-91% 1-08 25.20 0.12 0.40 80.71% 8.65

VOOR DE MEDEVERZEKERDEN (1.36 per persoon) 1

g Geneeskundige

Gemiddeld « behandeling plus Begrafenis- Jaarpremie

loon a Gasthuisverpleging kosten. oosten van gedeeld door

0 en verlossingen. beheer. 355

±-| Jaarpremie. Dagpremie.

1 7-77'''> °-Sé 0.54% 8.66 2.44 °-®° 2 7-77% 0.84 0.54% 8.66 2.44

, 3 . 7-771/2 0.34 0.54% 8.66 2 44

9'99 4 7-77% 0.34 0.54% 8.66 tu

9-10 6 7>77'/s 0.84 0.547a 8.66 2 44

'-60 * l?%> 0A0''> <>■"'/> 8-721/. 2^6

ï'rö l l'V2' 0U 8"86 2-«°

1° 8 7-77/« . 0.67% 0.54% 8.99% 2.53

9 7* 77Vs 0.81 0.54% 9.13 2.57

3.60 10 7.77% 0.97 0.54% 9.29 2.62

Gemiddeld I "1

lont, Loonklasse. 6 ' in centen voor Tarief van het l00n- Yerzekerings- gezins- TofcaaL ontwerp. plichtige. verzekering.

0-25 1 2.32 2.44 4.76 3.-

2 2"78 2-« 5.22 8.4

9,79 8 8-15 2.44 5.59 3.75

°-90 é 3-52 2.44 5.96 4.1

J-l9 6 8.88 2.44 6.32 4.45

1-B0 6 4.62 2.46 7.08 5.3

'l B"57 2.50 8.07 6.25

2-5° 8 6.54 2.53 9.07 7.25 8-- 9 7.50 2.57 10.07 8.26 8-60 1° 8.65 2.62 11.17 9,4

VOOR DEN VERZEKERINGSPLICHTIGE.

Uit bovenstaande tabellen blykt dat de dagpremie, zelfs wanneer het honorarium van geneesheeren en apothekers onveranderd blyft, ongeveer 2 centen te laag is.

De Afdeeling Dordrecht en O. is van gevoelens, dat de premie van de ziekenkassen ten volle door de verzekerden zelf betaald moet worden.

Sluiten