Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOOR DEN VERZEKERINGSPLICHTIGE.

Gemiddeld I Jaa^ermie Begrafenis- Jaarpremie Kosten 'jaarpremie

loon ? geneeskundige kosten g ziekenhuis- yan T .qq, j gedeeld

J b?e?losskilnen Jaarpremie Jaarpremie Je\ beheer. ' door 355 = £ verlossingen. handeling. Dagpremie

0.25 1 3.91% 0.50 1.75 1.68% 0.40 8.25 ' 2.32

0.50 2 3.91% 0.50 3.50 1.57 0.40 9.881/ 2 78

0.70 3 3.91% 0.50 4.90 1.47% 0.40 11.19 sis

0.90 4 3.91% 0.50 6.30 1.38 0.40 12.49% 3 52

.10 6 3.91V, 0.50 7.70 j 1.28»/, 0.40 18.803 «8

' 6 3.91% 0.50 10.50 1.10 0.40 16.41 V» 4.62

7 3"91Vs 0.60 14.- 0.86% 0.40 19.78 557

2.50 8 3.91% 0.75 17.50 0.63% 0.40 23.20 6.54

Q0o .O o'olw ?*9° 21'~ 0*40 0-40 26-61V» 7.50

3.91/2 I 1.08 25.20 0.12 0.40 30.71% 8.65

V00R M MEDEVERZEKERDEN (1.36 per oersoorrt

— =====s^= ^ — /

§ Geneeskundige

Gemiddeld ^5 behandeling plus Begrafenis- Jaarpremie

loon. 0 Gasthuisverpleging kosten. oosten van Tn<.-nl gedeeld door

g en verlossingen. beheer. 355

£ JaalTren"l!- Jaarpremie. Dagpremie.

1 7-77'''' °-34 °-54% 8.66 2.44

® 2 7"77Vs 0-34 | 0.64'/! 8.66 2 44

"•!? ° 7'77V> »•«* . 0.54% 8.66 2 ^4

4 7.77V, 0.34 0.54% 8.66 2.44

•10 6 7-77'/2 0.34 0.54'/, 8.66 2.44

l 6 7-77'/> 0.40'/, 0.54'/, 8.72% 2.46

2.- 7 7.77% 0.54 0.54% 8.86 2.50

2.50 8 7.77% 0.67% 0.54% 8.99% 2.58

S'~ 9 7 • 77V» 0.81 0.54% 9.13 2.57

3.60 10 7.77 % 0.97 0.54% 9.29 2.62

Gemiddeld • Dagfremie I I

lnnn Loonklasse. ' in centen voor Tarief van het l00n- Yerzekerings- gezins- TotaaL ontwerp. plichtige. verzekering.

°-25 1 2.32 2.44 4.76 3 _

°-50 2 2.78 2.44 5.22 3.'4

J?'™ f 3'15 2,44 5'59 3'75

°-90 4 3.52 2.44 5.96 4.1

5 3*88 2-44 6.32 4.45

'b0 6 4*62 2.46 7.08 5.3

-7 5'57 2.50 8.07 6.25

2,50 8 6-54 2.53 9.07 7.25

3-~ 9 7*50 2.57 10.07 8.26

3,60 10 8.65 2.62 11.17 gA

Uit bovenstaande tabellen blijkt dat de dagpremie, zelfs wanneer het honorarium van geneesheeren en apothekers onveranderd blijft, ongeveer 2 centen te laag is.

De Afdeeling Dordrecht en O. is van gevoelens, dat de premie van de ziekenkassen ten volle door de verzekerden zelf betaald moet worden.

Sluiten