Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vele knoppen uitgeloopen, en daartusschen bevonden zich oudere bladeren.

Hel inwendige van den stam is voor een groot deel weggerot. Alle spruiten

zijn op één na weggesneden. Onder deze spruit vormen zich adventiefwortels aan de binnenzijde van den hollen stam.

In de meeste gevallen, waarin ik rotting van het merg van den stam waarnam, strekt zich dit niet verder uit dan tot den houtcylinder. De mergverbindingen tusschen het xyleem hebben een sterk regeneratief vermogen.

Tot nog toe sprak ik slechts over de symptomen, die aan de planten

zelve zijn waar te nemen. Men kan verder, in de pas aangetaste harten,

kleine, witte larven vinden, die men op 't eerste gezicht voor de oorzaak

van de ziekte -houdt. Later verlaten zij de planten, en zoo komt het, dat

men een zeer groot aantal zieke planten kan onderzoeken zonder ze te zien.

De lengte van deze witte, en later in 't jaar gele larven, bedraagt tot ongeveer z mM. Wanneer men het blaadje een weinig afbuigt om ze te kunnen waarnemen, ziet men ze bewegen in een slijmachtig vocht, dat de gewonde oksels bedekt. Zij krommen het lichaam beurtelings naar links en naar rechts en combineeren deze beweging met afwisselende geringe uitrekking en samentrekking. Op deze wijze kunnen zij zich voortbewegen. Zeer dikwijls springen zij weg door plotselinge strekking van het, van te voren sterk gekromde lichaam.

Sluiten