Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VII Bestrijding

Ik vat hier in 't kort eenige uitkomsten van het onderzoek over het vallen en den kanker samen, voorzoover zij uitgangspunten voor bestrijding zijn, maar wijs tevens op een punt dat, nog niet onderzocht, keerpunt kan zijn ten goede, buiten toedoen van den landbouwer.

Onbekenden.

Naar de parasieten van Anthomyia brassicae en de andere insecten, die de wonden teweegbrengen, in welke Phoma oleracea kan binnendringen, is ten onzent nog geen onderzoek verricht.

Gegevens. (Eventueel daarnaar te nemen maatregelen).

1. Men moet niet langer een zoo eenzijdige selectie uitvoeren (blz. 46).

2. De gele of savoye kool is onvatbaar voor de ziekte, (blz. 46). Onderzocht dient te worden of die onvatbaarheid met de goede eigenschappen van andere soorten door kruising is te veréenigen.

3- bestrijding moet zich in hoofdzaak richten tegen de kool vlieg.

4. Voorkoming door vruchtwisseling zou, met het oog op de verspreiding door een van April tot in den winter vliegend insect, alleen kunnen worden bereikt, zoo men het geheele koolgebied een jaar lang vrij liet van kool en verwante cultuurgewassen, en dan tevens de wildgroeiende voedsterplanten (blz. 49) uitroeide.

5. Van bemestingsproeven is heil te verwachten, althans zoo men oppast voor te eenzijdig toegediende overmaat van enkele voedingsstoffen (Sorauer) x).

') Meine Erfahrungen bei der Heilung derartiger Vorkomnisse führen zu dem Schlusse, dass wir es in solchen f allen (namentlich bei Gartenkulturen, in denen durchschnittlich mit den hochsten Stickstoffgaben gearbeitet vvird) mit einseitiger Steigerung einer bestimmten Entwicklungsnchtung, meistens hervorgerufen durch Stickstoff- und Wasserüberschuss zu tun haben. Unsere bestandig intensiver werdende Düngerwirtschaft fïihrt nicht selten zu einer bestechenden Ueppigkeit der Pflanzen und dann zu einem plötzlichen Collapsus, wenn der das Gegengewicht latende taktor nicht in der entsprechenden Menge zur wirksamkeit gelangt. In Fallen nachgewiesener hochgradiger Stickstoffzufyhr fand ich dementsprechend die Anwendung von phosphorsaurem Kalk vorteilhaft. Sorauer, (Handbuch, 1905).

Sluiten