Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bijlage F 3.

M osselonderzoek van de verwaterplaatsen te B r u i n i s s e.

I Volgnummer. I

MONSTER GENOMEN: ! TEMPERATUUR: | LrEONDERZOEK IN VLOEISTOFFEN: I De mosselen s==. i GEL AI IN h:

hebben op het i Aantal Hiervan vftn t;ojj Coli OPMKKK1N G E N.

Plaats. Datum. Uur. nerceel o-eleeen Water. Lucht, j kiemen ver- . . . . .

perceei geiegeii. I rle vloeistof. afwe/.ig in: aanwezig 111:

i : per e.M3. smeltend. p

i i | j I J I I

i i !

61?) ! Perceel No. 99. j ,7/s 'OS. s u. 30 v.m. 8 dagen. 4". 2". Leidingwater. i

a 1 | 4 melksuiker.

j 2 pepton. '/.o™ e.M3. Vioo e.M3. J

I j Lakmoes. I

V» phenol.

I

! ; Leidingwater. !

I 3 glucose. ! Vioo e.M3. /u e.M-, ! ! j 3 pepton. j j i i j

b. Idem. 1'/.■; OS. Idem. Idem. 4 . 2°. | bo75 800 Leidingwater.

4 melksuiker. j

I 2 pepton. Viooo e.M3. , 'Aoo e.M*.

| Lakmoes.

Vso phenol.

Leidingwater. *,,!»/ , u,

! 3 glucose. /moe • J 'l0° *

; j 3 pepton. |

I 1 1 ! I | 1 ! i i i i i

c. Idem. 1'/:i '08. Idem. Idem. 4". 2". j Leidingwater.

; j j 4 melksuiker.

2 pepton. Viooo e.M*. Vioo e.M3. j ! Lakmoes.

; Vso phenol. j

i Leidingwater.

| 3 glucose. ^10° e.M1. /w e.M .

3 pepton.

(520 Staatsperceel 17/m '°h- Idem. Ruim 2 weken. 4°. 2°. Leidingwater.

vr K 4 melksuiker.

"• No' 5' | 2 pepton. Viooo e.M3. Vioo e.M3.

Lakmoes.

V30 phenol.

Vioo e.M». ».M».

i 3 pepton.

b. Idem. 17/;i 'OS. Idem. Idem. 4°. 2°. j 8075 850 Leidingwater.

4 melksuiker.

I 2 pepton. Vioo e.M8. Via c.Ms.

Lakmoes.

1/20 phenol.

Leidingwater.

3 glucose. Vio e.M3. 1 c.Ms.

3 pepton.

c. Idem. 17/3 '08. Idem. Idem. 4°. 2°. Leidingwater.

4 melksuiker.

2 pepton. >/100 e.M3. Vw e.M*.

Lakmoes.

V99 phenol.

Leidingwater.

3 glucose. Vioo e.M3. Vw e.M'.

3 pepton.

021 Staatsperceel 17/;i '08. Idem. Vanaf het vorige 4°. 2°. Leidingwater.

a No. 7. najaar. 4 melksuiker.

2 pepton. '/moe e.M3. Vioo e.M3.

Lakmoes.

Vso phenol.

Leidingwater.

3 glucose. Viooo e.M3. Vioo e.M3.

3 pepton.

b. Idem. 17/:( '08. Idem. Idem. 4°. 2°. 2300 625 Leidingwater.

4 melksuiker.

, 2 pepton. >/Ioo e.M3. '/io e.M».

! Lakmoes.

Ygo phenol.

i i Leidingwater.

3 glucose. V,o e.M3. 1 e.M3.

3 pepton.

c. Idem. '08. Idem. Idem. 4". 2°. Leidingwater.

4 melksuiker.

j 2 pepton. 1/ioo C.M3. i/ C.M\

Lakmoes. t

j V21 phenol.

Leidingwater.

3 glucose. i/100 e.M3. V10 e.M».

3 pepton.

1

'

I

MONSTER GENOMEN: ! TEMPERATUUR: | ONDERZOEK IN VLOEISTOFFEN;

| I De mosselen ... i GEL AI IN h:

| hebben op het i Aantal Hiervan yftn Coj. O P M E R K1 N G E N.

J» Plaats. Datum. Uur. nerceel eeleeen Water. | Lucht. | kiemen ver- . „ . .

"o perceel geiegeu. ; do vloeistof. afwezig in: aanwezig lil:

: per e.M-5. smeltend.

^1.1 1 1 11 ' 1 I

l ! 1 I !

61*) | Perceel No. 90. j 17/s 'OS. s u. 30 v.m. 8 dagen. 4". 2". Leidingwater. i

a 1 | 4 melksuiker.

j 2 pepton. Viooo e.M3. Vioo e.M3. J

I j Lakmoes. I

V20 phenol.

I

! ; Leidingwater. !

I 3 glucose. ! Vioo e.M3. /\% e.M-. ! ! i 3 pepton. j j i i j

b. Idem. 1'/.-; OS. Idem. Idem. 4 . 2°. j bo75 N(H) Leidingwater.

4 melksuiker. j

I 2 pepton. Viooo e.M3. , Vioo e.M*.

| Lakmoes.

V» phenol.

Leidingwater. *,,!»/ ,, mj

! 3 glucose. /'e00 • j 'l0° •

; j 3 pepton. 1

I 1 1 | I I 1 ! 1 1 1 1 1 11 1

c. Idem. 17/.{ '08. Idem. Idem. 4". 2". j Leidingwater.

; } | j j 4 melksuiker.

2 pepton. Viooo e.M*. Vioo e.M3. j ! Lakmoes.

; V20 phenol. j

i Leidingwater.

| 3 glucose. Z'00 e.M*. /lft e.M .

3 pepton.

(520 Staatsperceel 17/s '08. Idem. Ruim 2 weken. 4°. 2°. Leidingwater.

vifi K 4 melksuiker.

"• No' 5' | 2 pepton. Viooo e.M3. »/io0 e.M3.

Lakmoes.

V30 phenol.

^ •/,» C.M-. C.M..

I 3 pepton.

b. Idem. 17/;i '08. Idem. Idem. 4°. 2". j 8075 850 Leidingwater.

4 melksuiker.

I 2 pepton. 7100 e.M3. Via c.Ms.

Lakmoes.

1/20 phenol.

Leidingwater.

3 glucose. 7io e.M3. 1 e.M8.

3 pepton.

c. Idem. 17/s '08. Idem. Idem. 4°. 2°. Leidingwater.

4 melksuiker.

2 pepton. >/100 e.M3. Vw e.M*.

Lakmoes.

V99 phenol.

Leidingwater.

3 glucose. Vioo e.M3. Vw e.M-1.

3 pepton.

621 Staatsperceel 17/;i '08. Idem. Vanaf het vorige 4°. 2°. Leidingwater.

a No. 7. najaar. 4 melksuiker.

2 pepton. i/100# e.M3. V.00 e.M3.

Lakmoes.

Vso phenol.

Leidingwater.

3 glucose. Viooo e.M3. Vioo e.M3.

3 pepton.

b. Idem. ,7/;< '08. Idem. Idem. 4°. 2°. 2300 625 Leidingwater.

4 melksuiker.

, 2 pepton. i/loo e.M3. '/io e.M».

! Lakmoes.

Vso phenol.

i i Leidingwater.

3 glucose. 7,o e.M3. 1 e.M3.

3 pepton.

c. Idem. 17/., '08. Idem. Idem. 4". 2°. Leidingwater.

4 melksuiker.

j 2 pepton. 1/ioo c#Ms. i/ e.M*.

Lakmoes. t

j V21 phenol.

Leidingwater.

3 glucose. i/100 e.M3. */io e.M».

3 pepton.

1

'

I

Sluiten