Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mosselonder zoek van de ver waterplaatsen te Bruinisse.

Volgnummer. I

MONSTER GENOMEN: " Tem^c 0BLA'TIHï• I ONDERZOEK IN VLOEISTOFFEN: __ De mosselen *- ===== __;===

hebben op het ^""et Aa"tal Hiervan Aard van Coli Coli OPMERKINGEN.

Plaats. Datum. Uur. perceel gelegen. Water kiemcn vei" de vloeistof. afwezig in : aanwezig in :

per c.M3. smeltend.

I I

653 Perceel No. 56. 6/10 '08. 6 v.m. Hoogstens 7 dagen. 15\ Leidingwater.

4 melksuiker.

a- 2 pepton. Vio c.M3. 1 c.M3.

Lakmoes.

Van phenol.

Leidingwater.

3 glucose. Vio c.Ms. 1 c.M8.

3 pepton.

b Idem. <>/ '08. 6 v.m. Idem. 15". 11000 5000 Leidingwater.

'10 4 melksuiker.

1 2 pepton. »/ioo c.Ms. '/io c.M3.

Lakmoes.

i/20 phenol.

Leidingwater.

3 glucose. Vio c.M3. 1 c.M .

3 pepton.

c. Idem. 6/10 '08. 6 v.m. Idem. 15®. Leidingwater.

4 melksuiker.

2 pepton. '/100 c.M8. '/10 c.M8.

Lakmoes.

V20 phenol.

Leidingwater.

3 glucose. Vio c.M3. 1 c.M .

3 pepton.

654 Perceel No. 65. e/1() '08. 6 v.m. Idem. 15\ leidingwater.

a* 2 pepton. V100 c.M3. '/in c.M3.

Lakmoes.

i/20 phenol.

Leidingwater.

3 glucose. Vi» c.M*. 1 c.M.

3 pepton.

t. Idem. ■/,. '08. 6 v.m. Idem. 15». 22500 4000 Mingwato.

2 pepton. Vioo c.Ms. Vio c.M3.

Lakmoes.

Vjj, phenol.

Leidingwater.

3 glucose. Viooo c.M5. V«oo c.M8.

3 pepton.

Idem. «/.. W. 6 v.m. Idem. 15". 4 meEite.

2 pepton. Viooo C.M3. '/io0 C.MS.

Lakmoes.

i/30 phenol.

Leidingwater.

3 glucose. Vioo c.M8. Vio c.M8.

3 pepton.

655 Perceel No. 80. •/,„ W. # v.m. Idem. 15-, 4 ™Kfker.

«• 2 pepton. Vio c.M*. 1 c.M8.

Lakmoes.

V2, phenol.

Leidingwater.

3 glucose. Vit c.M3. 1 c.M.

3 pepton.

III Vi.'08. I 6 v.m. ïdZ tóT" 8000 1500 L^ingwater.

2 pepton. Vio c.M3. 1 c.M8.

Lakmoes.

V20 phenol.

Leidingwater.

3 glucose. Vi# c.M8. 1 c.M3.

3 pepton.

—7 m ~ = ^ 1 HËE

2 pepton. '/10 c.M3. 1 c.M8.

Lakmoes.

Vaj phenol.

Leidingwater.

3 glucose. 1 c.M3. —

3 pepton.

»

Sluiten