Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

M o s s e 1 o n (1 e r z o e k van de verwaterplaatsen te Bruinisse.

Bijlage H 2.

Volgnummer. I

MONSTER GENOMEN: I _ . ONDERZOEK IN VLOEISTOFFEN:

__ _ : De mosselen lempe- OELAI1NE.

helAenophet /„"'""et Aa"'a' ,,ierv"n Aard van Coli Coli OPMERKINGEN.

I'lanls. ; Datum. Uur. perceel gelegen. water. k'emeLi ver ^ vloeistof. afwezig in: nanwezigin:

per c.M3 smeltend.

i I ; j

i i I | ! i

056 Perceel No. 89. "/,,, '08. 0 v.m. Hoogstens 7 dagen. 15". Leidingwater. |

4 melksuiker.

2 pepton. '/ioo c.M8. '/i# c.M3 ; Lakmoes.

V20 phenol.

I Leidingwater.

3 glucose. V10 c.M*. 1 c.M8.

3 pepton.

i I | —- !

b. Idem. , #/iu '08. ! 6 v.m. Idem. 15°. 1650 l 300 Leidingwater.

4 melksuiker.

2 pepton. '/100 c.M*. I '/.o c.M8. Lakmoes.

, V20 phenol.

Leidingwater.

| 3 glucose. '/ioo c.M8. '/10 c.M8.

3 pepton.

j l III !

e. Idem. »/10 '08. 6 v.m. Idem. 15°. Leidingwater.

4 melksuiker.

2 pepton. V10 c.M8. 1 c.M3. Lakmoes.

| V90 phenol.

Leidingwater.

3 glucose. V10 c.M3. 1 c.M8. 3 pepton.

057 Staatsperceel 6/io '08. 6 v.m. Idem. 15°. Leidingwater.

ü I 4 melksuiker.

j 2 pepton. '/ioo c.M8. '/i# c.M3.

Lakmoes.

V20 phenol.

Leidingwater.

3 glucose. Vu» c.M*. 1 c.M8.

3 pepton.

b. Idem. •/« '08. 6 v.m. Idem. 15°. 47500 35000 Leidingwater.

4 melksuiker.

2 pepton. V10 c.M8. 1 c.M3. Lakmoes.

Vso phenol.

Leidingwater.

3 glucose. V10 c.M8. 1 c.M8.

3 pepton.

c. Idem. «/10 '08. 0 v.m. Idem. 15". Leidingwater.

4 melksuiker.

2 pepton. Vico c.M*. V10 °«M8. Lakmoes.

V20 phenol.

Leidingwater.

3 glucose. V100 c.M8. '/io c.M8. 3 pepton.

058 ! Staatsperceel ö/io '08. 6 v.m. Idem. 15°. I Leidingwater.

vr -i ffc * meiKsuiKer.

«• No- 12- 2 pepton. •/,„ c.M*. 1 c.M8.

Lakmoes.

Vao phenol.

Leidingwater.

3 glucose. Vi» c.M5. 1 c.M.

3 pepton.

b. Idem. «/,„ '08. 6 v.m. Idem. 15°. 1750 300 Leidingwater.

4 melksuiker.

2 pepton. 1 c.M8.

Lakmoes.

Va» phenol.

Leidingwater.

3 glucose. '/ioo c.M'. V10 c.M8.

3 pepton.

c. Idem. «/,» '08. 6 v.m. Idem. 15". Leidingwater.

4 melksuiker.

2 pepton. »/i# c.Ms. 1 c.M8. j Lakmoes.

V« phenol.

i Leidingwater.

3 glucose. Vtoo c.M3. '/ïo c.M3.

3 pepton.

Sluiten