Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

7°. Hoewel de oesters, afkomstig van perceel No. 17<i, bij een onderzoek op den 17den December 1907 wel voldoende zuiver waren, is blijkens het voorafgaande de mogelijkheid niet uitgesloten, dat bij zeer sterke verontreiniging van het oppervlakte-water, ook de oesters door onzuiver water worden bereikt.

8Ü. Daar nu bovendien op dit perceel, bij het opvisschen der oesters tijdens laagwater, deze schelpdieren door de zeer sterk verontreinigde oppervlaktelagen worden gehaald, kunnen hiervoor geen certificaten van onbesmetbaarheid worden uitgereikt.

9°. In ieder geval zijn de oesters van dit perceel in niet bijzonder ernstige mate verontreinigd en om die reden kunnen zij, nadat ze gedurende een termijn van zeven dagen in zuiver water hebben doorgebracht, ongetwijfeld als voldoende worden aangemerkt. Hierna zouden daarvoor certificaten van onbesmetbaarheid kunnen worden afgegeven.

10°. De overige vóór het Dijkwater gelegen perceelen komen alle voor het uitreiken van certificaten in aanmerking.

Sluiten