Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Oesteronderzoek van perceel 17a van liet Dijkwater

Bijlage I 2.

Volgnummer.

- -

«ex STEK (JEN OM EN: TEMPERATUUR: avfkrivfc ONDERZOEK IN VLOEISTOFFEN:

De oesters IjHi-LiA 1, liNH.: |

hebben op het Aantal Hiervan OPMERKINGEN.

Plaats. Datum. Uur. j perceel gelegen Water. Lucht. kiemen ver-

' " per c.M3. smeltend. de vloeistof- afwezig in: aanwezig in:

—^ ! ' i ' I

i i I I I 1

666 Grevelingen. '7,3 '07. 8 v.m. De oesters zijn aldaar 5". 1". 475 50 Leidingwater

«• Perceel 17«. 1 gezaaid in Mei 1907. 4 melksuiker'.

2 pepton. Vm c.M®. 1 c.M8. Lakmoes.

'/go phenol.

Leidingwater.

3 glucose. V10 c.M3. 1 c.M3. 3 pepton.

!

'li '

i I ;

1• Idem" I 17/is '°7' 8 v-m- | Idem- | 5°- 1°. Leidingwater. | I

| I 4 melksuiker.

2 pepton. V10 c.M*. 1 c.M8. Lakmoes.

7»0 phenol.

Leidingwater. !

3 glucose. j '/ia c.M\ 1 c.Ms.

3 pepton.

c- Idem- 17/i2 '07. 8 v.m. Idem. 5^. 1». 425 125 Leidingwater.

4 melksuiker.

2 pepton. V10 c.M8. 1 c.M3. Lakmoes.

V20 phenol.

Leidingwater.

3 glucose. 1 c.M3. 10 c.M3.

3 pepton.

d• Idem- 17/is '07. 8 v.m. Idem. 5». 1". Leidingwater.

4 melksuiker.

2 pepton. V10 C-M3. 1 c.M3. Lakmoes.

V20 phenol.

Leidingwater.

3 glucose. V10 c.M3. 1 c.M3. i 3 pepton.

Idem. »/„ '07. 8 v.m. Idem. 0". 1". 1150 300 Leidingwater.

4 melksuiker.

2 pepton. '/ïoo c.M3. i/10 c.M8. Lakmoes.

V20 phenol.

Leidingwater.

3 glucose. j V10 C-M8* 1 c,M8.

3 pepton.

f. I Idem. 17/13 '07. j 8 v.m. Idem. 5°. 1°. Leidingwater.

4 melksuiker.

2 pepton. Vïoo c.M3. i/1# c.M3. Lakmoes.

Vso phenol.

Leidingwater.

3 glucose. Vio c.M3. 1 c.M3. | 3 pepton. |

m

Sluiten