Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bijlage J 2.

Water onder zoek van de perceelen nabij het Dijkwater.

Volgnummer.

MONSTER GENOMEN: j *111): | G^Yt/nE: ONDERZOEK IN VLOEISTOFFEN:

■ " »;i—:— L--— Gram Oxy- ■, ——- — • j : r- ■ =

Tij. Rich. <*loor Aantol Hiel™ Aard van de| Coli j Coli OPMERKINGEN.

Plaats. Diepte. Datum. Uur. Kracht. Water. Lucht, per L. waarde, kiemen ver- afwezig iu: aanwezig iu:

! ö* per c.M3. smeltend. ö °

. I

675 Perceel Opper- */s 'oy- 10 UU1" L»ag- Z.O. 3 3°. 3°. 14,40 3.80 500 150 Leidingwater. j Geon «troom.

No. 18. vlakte. 1 v.m. water. ^ melksuiker. j

j 2 pepton. 1 c.M3. 10 c.M\

| Lakmoes.

V*. phenol. i j

Leidingwater.

3 glucose. 1 c.M5. ! 10 c.M3.

3 pepton.

676 Perceel Idem. */'08. 10 uur Laag- Z.O. 3 3°. 3°. 14,18 3,44 Leidingwater. Ide,n-

No. 159. v.in. water. £ melksuiker.

2 pepton. Vio c.M3. 1 c.M8 Lakmoes.

! Vso phenol.

Leidingwater.

3 glucose. Vio c.M3. 1 c.M3.

3 pepton.

677 Perceel Idem. 4/s '08. 10 u. 45 s/4 unr Z.Z.O. 3 3". 4°. 14,11 3,44 250 75 Leidingwater. Stroomrichting Z.O.

No. 15«. v.m. n.L.W. 4 melksuiker.

2 pepton. 1 c.M8. 10 c.M*.

Lakmoes.

V20 phenol.

Leidingwater.

3 glucose. 1 c.Ms. 10 c.M3.

3 pepton.

678 Perceel Idem. '08. 10 u. 45 "/l uur Z.Z.O. 3 3". 4°. 14,11 3,35 Leidingwater. Idem.

No. 10. v.m. U.L.W. 4 melksuiker.

2 pepton. c.M3. 1 c.M3.

Lakmoes.

Vso phenol.

Leidingwater.

3 glucose. 1 c.M*. 10 c.M3. 3 pepton.

679 Perceel Idem. 4/;? '08. 10 u. 45 s/4 uur Z.Z.O. 3 3°. 4°. 14,18 3,62 375 50 Leidingwater. Idem.

No. 16a. v.m. n. L.W. 4 melksuiker.

2 pepton. 1 c.M3. 10 c.Ms.

Lakmoes.

Va» phenol.

Leidingwater.

3 glucose. 1 c.M3. 10 c.Ms.

3 pepton.

680 Perceel Idem. 4/3 '08. 10 u. 45 3/.t uur Z.Z.O. 3 3°. 4°. 14,26 3,98 Leidingwater. Idem. No. 17. v.m. n.L.W. 4 melksuiker.

2 pepton. '/ia c.Ms. 1 eM*.

Lakmoes.

y20 phenol.

Leidingwater.

3 glucose. '/jo c.M3. 1 c.M*.

3 pepton.

681 Perceel Idem. */3 '08. 10 u. 45 8/4 uur Z.Z.O. 3 3°. 4n. 10,25 7,06 4500 750 Leidingwater. IdemNo. 17«. v.m. n. L.W. 4 melksuiker.

2 pepton. i/100 c.M8. Vio cM •

Lakmoes.

V20 phenol.

Leidingwater.

3 glucose. V100 C-M3. V10 c.M'.

3 pepton.

682 Perceel Idem. */, '08. 10 u. 45 3/4 uur Z.Z.O. 3 3°. 4°. 14,33 3,89 Leidingwater. Idem. No. 18. v.m. n.L.W. * melksuiker.

2 pepton. 1/ c.M8 1 c.Ms.

Lakmoes.

Va) phenol.

Leidingwater.

3 glucose. 1 c.M8. 10 c.M3.

3 pepton.

Sluiten