Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bijlage E 2.

Wateronderzoek van de perceelen nabij het Dijkwater.

Volgnummer.

MONSTER GENOMEN: WIND: TTOW?*' Q «VLATUMËi ONDERZOEK IN VLOEISTOFFEN:

Tij. Rich. datie- chloor S. Gew. Aantal Hiervan Aard va„ d(J ^ OPMERKINGEN.

Plaats. Diepte. Datum. Uur. Kracht. Water. Lucht. ws,qrdp npr L kiemen ver- ...» „ . .

ting. waarde, per b. per C.M3. smeltend. vloeistof. j afwezig n.: aanwezig in:

698 Perceel Opper- b/9 '08. 7 u. 30 j 1 uur Z.Z.W. 3 15°. | 14°. 2,47 j 15,56 1,0215 Leidingwater. i

No. 16a. vlakte. v.m. n.L.W. ! 4 melksuiker.

2 pepton. V,o c.M3. 1 c.M3. ! Lakmoes.

I Vso phenol.

Leidingwater.

3 glucose. 1 c.M-1. 10 c.Ms.

3 pepton.

, |_ |

563 In de geul 1,5 M. % '08. 7 u. 45 V/,t uur Z.Z.W. 3 15°. 14". 4,82 14,96 1,0208 Leidingwater. !

van het v.m. n.L.W. 4 melksuiker.

..... . 2 pepton. 1 .oo c.M®. , c.M3.

DlJkwater- Lakmoes.

Vso phenol.

Leidingwater.

3 glucose. Vio c.M\ 1 c.M3.

3 pepton.

564 In de geul Opper- 8/9 '08. 7u.45 uur Z.Z.W. 3 15°. 14°. 5,94 14,77 1,0206 Leidingwater.

van het vlakte. v.m. n.L.W. 4 melksuiker.

. 2 pepton. Vio c-M8. 1 c.M3.

D,Jkwaler' Lakmoes.

Vso phenol.

Leidingwater.

3 glucose. Vioo C-Ms. '/i« c.M*.

3 pepton.

Sluiten