Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Volgnummer.

MONSTER GENOMEN: TRMPPKATTUTK I VLEESCH- ~ ^ssssss^sssssssisssss^si

- De oesters 1 EMPEKA'I IJUK: | G E L A T INE . ONDERZOEK IN VLOEISTOFFEN:

hebben op het Aantal Hiervan

Plaats. Datum. Uur. pereeel gelegeu. Water. Lucht. kiemeil ver. Aard van Coli Colj OPMERKINGEN.

per c.M». smeltend. de vloeistof- afwezig in: aanwezig in:

738 Perceel No. 491. '08. I 8 „ur „ 2 jaar. «». ^ „ LeidiDgw?ler '

4 melksuiker.

2 pepton. i/1Q c.Ms. 1 c.M».

Lakmoes.

- Vao phenol.

b Idem. 31/s '08- Idem. Idem. 7". 6° , ■

Leidingwater.

4 melksuiker.

2 pepton. i/ioo c M8. Vio c-Ml

Lakmoes.

" Vso phenol.

Idem. 8,/a '08. Idem. Idem. 7». 8». ,200 50 Leidingwater. "

4 melksuiker.

2 pepton. Vio c.Ms. 1 c.M8.

Lakmoes.

- . Vae phenol.

d Idem. g >oy, jje,,, jdem 7„ ö0

Leidingwater.

4 melksuiker.

2 pepton. 1 c.M*.

Lakmoes.

— V20 phenol.

739 Ipereee. No. 492.1 ,/» '08. 8 uur v.m. 1 jaar. 7». «•. 250 7" Leidingwater.

4 melksuiker.

2 pepton. Vio c.M'. 1 c.M*.

Lakmoes.

Vao phenol.

b Idem. »/, '08. Idem. Idem. 7" 6» ~ ————

| ' ' Leidingwater.

4 melksuiker.

2 pepton. Vio e-Ms. 1 c.M3.

Lakmoes.

I V20 phenol.

c Idem. 31/ '08. Idem. Idem. 7a; 6° 4750 n t «j. 1

°' *'ou u Leidingwater.

4 melksuiker.

2 pepton. i e.MJ.

Lakmoes.

V20 phenol.

ll Idem- 31/3 '°'s- ! Uem. Idem. 70 u» .

Leidingwater. [

1 4 melksuiker. I

2 pepton. i/Jn e.M\ I c.M3.

Lakmoes.

V20 phenol.

Oesterond erzoek van de perceelen Nos. 491 en 492 bijViane.

Sluiten