Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CONCLUSIE.

" -i. *•' ~ « r- *" «

-• -i«... ™s,~ i"™-n

putten 14 en 15 hun ringmuur verhoown t„t' • f overstorting, en de

schelijk is oesters uit de putten 11 tot" 21 , '"s ens MOM. en dat het wen-

fi, » ,rZ m " —-*»■

J, *->~ *— -r^a, 1.1 d. ««,

lieaten kunnen verkrijgen? waarbij 't wëSïijk Zmée^"

^*. ,mUKV. M u i;m zz

JEüTJEsr rrscrf:,; fr?. ™ d**

Immers dat roeten geschiedt in den zomer en is 'lan/Lf l ^ ''elang'

r rr JCittrsw -H

dat dit water pathogene bacteriën bevat. ^ 0g nlet

j—2 ss: *,r r*;—•

vóór'de p"l-lt m°SSelTOWaterP1-t- »W^.' LIL* sHkke'n

Het bacteriologisch onderzoek heeft de iimthpiri a* * nmaar tevens aangetoond dat Hp , dezer stelling bevestigd,

getrokken moet worden g § beSmetting iets Westelijker

de amlfathteheeHült^L\erirni«rt€ ^ T ^ W6g6 deü ambachtsheer voeg daarom hierbij een kaart va 7 Gü daarblJ vernummerd. Ik

nieuwe verpachting, wÜvenT,," 7^(fheerhJk<> P^eelen volgens de

mers der perceelen in 't vooraf™, l''" g d de staatsperceelen. (De num-

voorafgaande rapport van den heer Hbyman» zön die

Sluiten