Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een samenloop van ongunstige factoren een toestand geschapen kan worden, die gevaar van besmetting kan opleveren.

Het gebeurde voor eenige jaren te Bergen-op-Zoom heeft bewezen, dat gedurende tal van jaren oesters uit putten die aan besmetting blootstaan, ongestraft kunnen worden genuttigd, als er geen oorzaak van besmetting is, maar dat zoodra deze ontstaat, gelijk in het najaar van 1906 te Bergen-op-Zoom het geval was, de kwade gevolgen zich direct openbaren.

De vraag was dus: kan een samenloop van bijzondere omstandigheden, als typhus of ingewandsziekte heerschende te Bruinisse, hooge polderwaterstand, en gedurende eenige dagen een krachtige wind met veel golfverheffing, waarbij de putten van Bruinisse op het lager liggen, tengevolge hebben dat

die putten zouden worden overstroomd door met besmet polderwater in sterken graad verontreinigd water?

Ten einde dit te beoordeelen, liet ik den 2» Maart 1909 door de opzieners Beekman en Schipper en den waarnemenden opziener Van de Zande met hun personeel van alle putten opnemen het juiste oogenblik, waarop zij het eerste water door overstorting ontvingen en waarop zij waren volgestort.

Het was dien dag laagwater om 5 uur 5 m.; hoogwater om 11 u. 42 m.

Begin der overstorting. Volgestort.

Put 1 8,40 8,47

" 2 8,47 9,16

» 3 9,12 9,27

» 4 8,11 8,16

» ^ 8,11 8,15

» JJ 8,21 8,25

• 7 8,26 8,31

» 8 8,26 8,33

• 9 8,22 8,24

» 10 8,22 8,24

» 11 8,52 9 —

» 12 8,53 9,8

» 18 9,6 9,11

» 14 8,53 9,2

» 15 8,56 9,10

» 16 8,52 9,4

» 8,56 9,4

lg <een bak 8,24 8,32

j andere bak 8,58 9,6

» 19 8,39 8,43

» 20 8,58 9,15

» 21 8,50 9,3

22 ieen deel 8,58 9,5

" | 't andere deel 9 20

23 jeen deel 8,50 8,50

* j't andere deel 915

Sluiten