Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gaarne gaf ik gehoor aan de vereerende uitnoodiging der

SOCIETAS STUDIOSORUM REFORMATORÜM om in haar feestvergadering van den lOen Februari 1909 als spreker voor haar op te treden en dit onderwerp te behandelen.

V.

Sluiten