Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zoo beweerde Dr. Loeb, dat het mogelyk was langs kunstmatigen weg levende wezens voort te brengen.1)

Met hoeveel onbescheiden overdrijving dergelijke berichten soms worden opgeschroefd, dat blijke uit een treffend voorbeeld, dat ik aan Karl Snyder ontleen.

Het physisch levensproces is voor hem geen raadsel meer.2) Thans is het mogelijk het leven even juist te definieeren en te beschreven als het bereiden van brood of het brouwen van bier. Het antwoord op het oude levensraadsel luidt: Het leven is een reeks van gistingen.3)

Wat echter zonderling aandoet, is, dat diezelfde man, die zoo precies weet wat het leven is, er nu onmiddellijk op laat volgen, dat men eigenlijk niet weet wat gisting is, dat wij even weinig van de werking van de gist der huisvrouw of van het mout des brouwers weten als van het leven zelf.4)

Dit moet dus als een ijdel woordenspel beschouwd, waarvan het eenig doel kan wezen jacht op effect bij hen, die gaarne zweren bij de alwetende wetenschap.

Maar hoe ernstig toch zijne bedoeling is, mag blijken uit zijne profetie.

Omdat het mogelijk bleek enzymen te produceeren, die in den regel in organismen niet gevonden worden, stelt hij reeds vast, dat eenmaal de chemische synthese van een enzym bekend zal worden. En dat zal het voorspel wezen van kunstmatige voortbrenging des levens5). Eens zoover gekomen, zal het blijken, dat de

*) Das Weltbild der modernen Naturw^issenschaft nach den Ergebnissen der neuesten Forschungen von Karl Snyder. Leipzig, 1905, S. 168. Damals zeigte Dr. Loeb, dasz es im gewissen Sinne möglich ist, ktlnstlich Lebewesen zu erzeugen. Chemische Agentien vermögen die Befruchtung der Eier einiger niederen Ordnungen zu bewirken, namentlich die der kleinen Seeigel, die an den Ktlsten salziger Gewasser herumschwarmen.

S. 183. Es kommt der Verwirklichung der TrSume Berthelots, Claude Bernards und vieler anderer — der Erzeugung vom Leben im Laboratorium — nahe.

*) a. w. S. 199. Der physische Lebensprozess ist nun kein Ratsel mehr. Es ist gegenwflrtig möglich das Leben so genau zu definieren und zu beschreiben s wie z. B. die Bereitung von Brot oder das Brauen vonABier.

8) a. w. S. . 200. Die gegenwörtige Antwort der Physiologie au! das alte RatseMautet: Das Leben ist eine Reihe von Garungen.

4)~a. a. O. Weist man darauf hinf dasz wir noch nichtfwissen was Garung ist, und dasz wir ebenso wenig von der Wirkungsweise der Hefe der Hausfrau oderj. des Malzes des Brauers etwas wissen, wie vom Leben selbst, so lasst sich dem nicht widersprechen.

6) a. w. S. 210. Es hat sich als möglich herausgestellt, Enzyme herzustellen, die sich der Regel nach nicht in den Organismen vorfinden.

Sluiten