Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

levensprocessen reversibel zijn, ook de wasdom. De eik zal dan tot den eikel, de volwassen man weer tot zijn kindschap kunnen wederkeeren.1)

In extase over die prachtige vinding roept hij uit: „Sind das nur Fausttraume?" En hij antwoordt: Neen, geen droomen, maar de eenvoudige vaststelling der feiten.2)

De biochemie zal ons brengen overwinning van den dood, het voorkomen der grijsheid, de bewaring der jeugd3).

Dat zal dus een heerljjke tijd zijn voor alle menschen, voor de verouderende schoonen bijzonderlijk. Maar het kan niemand verbazen, als we by zulke profetien aan La Fontaine's fabel denken, waarin hij de vraag:

„Qui ne fait des chateaux en Espagne?"

beantwoordt met de wijze opmerking:

„Autant les sages que fes fous".

Toch heeft Karl Snyder's naam geen kwaden klank in de wetenschappelijke wereld, beleefde zijn boek tal van oplagen en wordt ons leukweg verzekerd: „Es ist dies die einfache Sprache der Tatsachen."4)

Het blijkt dus, dat Arrhenius' raad volstrekt geen algemeene instemming vindt. Trouwens ik had op heel wat bezadigder mannen kunnen wijzen om aan te toonen, dat tal van onderzoekers den moed nog niet opgeven.5) Het probleem des levens verloor nog niet aan actualiteit. En er is ook weinig kans, dat het dit ooit doen zal.

Van ouds trok het meer dan eenig ander de aandacht. Want

Das ist ein Schritt weiter. Eines Tages werden wir die chemische Synthese eines Enzyms kennen lernen und das wird das Vorspiel zur künstlichen Erzeugung des Lebens im Laboratorium sein.

l) a. a. O. Es handelt sich darum, dasz vielleicht alle Lebensprozesse reversibel sind — selbst das Wachstum; so dasz unter bestimmten Bedingungen die Eiche zu einer Eichel, der erwachsene Mann zum Kinde werden und der ausgebildete Organismus durch die verschiedene Stufen seiner Entwickelung sich zum ursprtlnglichen Keim, aus dem er entstanden, zurück entwickeln kann.

*) a. w. S. 212.

*) a. w. S. 216. Wie die Entdeckung der aufbauenden Fermente wenigstens den Schlüssel zum vollen Verstandniss des ganzen Lebensprozesses gegeben hat, so iühlen diejenigen, die genau und mit Verstandniss der Entwickelung der Biochemie gefolgt sind, dasz die Entdeckung der Umkehrbarkeit des Garungsvorganges uns auch mit der Zeit die Umkehrbarkeit des Lebensprozesses enthtlllen wird: d. h. deutlicher gesagt, das Aufhalten des Todes, die Verhtltung des Greisenalters, die Bewahrung der Jugend.

4) A. W. Vorwort, S. V.

*) Zie Le problème biologique et psychologique par le Dr. Romeo Manzoni, Paris-Lausanne, 1908, p. 1—27.

Sluiten